Thursday, October 7, 2010

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่สำคัญทางศาสนา


วัดวังก์วิเวการาม

อยู่เลยจากตัวอำเภอสังขละบุรีไปประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดจำพรรษาของ “หลวงพ่ออุตตมะ” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งชาวกระเหรี่ยงและพม่า

วัดลาดขาม (หลวงพ่อแสนเหรียญ)

วัดลาดขาม ตั้งอยู่ที่ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์แห่งวัดลาดขามนั้น เป็นพระพุทธรูปที่เลื่องลือในปัจจุบัน ทั้งในด้านของความศักดิ์สิทธิ์และความแปลกมหัศจรรย์ ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าองค์พระปฏิมากรนี้ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากเหรียญเงิน ตราต่าง ๆ จำนวนนับแสนเหรียญ

พระปรางค์เขารักษ์

พระปรางค์ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้อันเขียวขจี โดยองค์พระปรางค์เป็นศิลปะแบบขอม รูปทรงคล้ายฝักข้าวโพด ตั้งอยู่บนยอดเขารักษ์ มีกำแพงอิฐโดยรอบ บันไดขึ้นสู่ยอดเขามีจำนวน 352 ขั้น สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ใช้อิฐแบบเดียวกัน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น